Καλώς Ήλθατε
στο myNous.Online

myNous.Online

Το mynous.online είναι δημιούργημα εμπειρικής καταγραφής ομάδας μηχανικών, ως πράξη με σκοπό να αφήσει τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ότι τον βρήκε. Στην ενότητα D+ διατίθενται ελεύθερα προς αξιοποίηση και προβληματισμό, 99 καινοτόμες ιδέες αγαθών και υπηρεσιών, αποτέλεσμα εξαγωγής λογικών συμπερασμάτων από αφηρημένες έννοιες φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους. Την ικανότητα αυτή μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας, μέσα σε ένα πλαίσιο κατανόησης των μηχανισμών του Νου και επίτευξης αρμονίας με τον εαυτό μας, τα οποία και είναι τα πεδία ανάλυσης των ενοτήτων Νους και Εγώ-Γέω.

Το παν είναι ο νους και η επίγνωση των μοτίβων των μηχανισμών αυτού του επεξεργαστή - διαβιβαστή, έχει θεμελιώδη σημασία προς την επίτευξη κάθε στόχου. Πρόκειται για το πιο περίπλοκο όργανο που διαθέτει το ανθρώπινο σώμα και μέσα από την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του και την συνεχή εξάσκηση των μοτίβων σκέψης, είναι σε θέση να εξάγει κάθε στιγμή το βέλτιστο δυνατό συμπέρασμα σε συνάρτηση με το σκοπό και τις καταγεγραμμένες εμπειρίες του. Είναι το όργανο που ρυθμίζει την ζωτική ενέργεια που ρέει συνεχώς μέσα στα επτά ενεργειακά κέντρα του σώματος (τσάκρα), με κατεύθυνση προς και από το Σύμπαν. Από την ενέργεια αυτή, η οποία υπακούει τις επτά αρχές του Σύμπαντος, καθορίζεται η νοητική, ψυχική και σωματική κατάσταση κάθε ανθρώπου. Την κατανόηση για τους μηχανισμούς του Νου και του Σύμπαντος συμπληρώνουν η αντίληψη της δύναμης που κρύβουν τα γράμματα και οι αριθμοί, ως εκφραστές της ενέργειας που μας περιβάλλει.

Έχοντας κατανοηθεί οι μηχανισμοί αυτοί και του τρόπου αλληλεπίδρασής τους με το Σύμπαν, η δημιουργικότητα έρχεται ως επακόλουθο με την επίτευξη της ΕΓΩ-ΓΕΩμετρίας με τον Εαυτό - Δημιουργό μέσα μας. Για να καταστεί εφικτή αυτή η αρμονία, πρέπει να ταυτιστεί η εικόνα που έχει ένας άνθρωπος με τον εαυτό του και αυτής που έχει ο κόσμος για αυτόν, με την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι πάντα μία και η ταύτιση αυτή μπορεί να γίνει μόνο σε συνθήκες βαθιάς ενόρασης, όπου με τη σειρά της είναι εφικτή μόνο όταν υπάρχει παντελείς έλλειψη του Εγώ από την κρίση και όταν ο καθένας πλέον αυτό που λέει σκέφτεται και κάνει είναι το ίδιο. Σε αυτή την κατάσταση είναι δυνατό να υπάρξει αντικειμενική αντίληψη του ευρύτερου περιβάλλοντος που προέρχεται ο καθένας και της επιρροής που του ασκεί, των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την προσωπικότητά του και τέλος την προσμέτρησή του με την Ανθρωπότητα. Μέσα από αυτή την αληθινή εικόνα του εαυτού γεννιέται και η αληθινή αίσθηση της Ελευθερίας, όπου μαζί με την Υπευθυνότητα αποτελούν τους δύο πόλους του άξονα της Δημιουργίας.

Με την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του νου, παράλληλα με τη γεωμέτρηση του εαυτού, έχει καλλιεργηθεί μία πραγματικά υπεύθυνη και ελεύθερη σκέψη. Τέλος, βάζοντας στη σωστή θέση το χρήμα και το χρόνο, τα επίπεδα αντίληψης και δημιουργικότητας πολλαπλασιάζονται και είναι σε θέση να αξιοποιηθεί στο βέλτιστο κάθε εμπειρία για την “εξαγωγή συμπερασμάτων από αφηρημένες έννοιες φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους” προς όφελος της ανθρωπότητας. Το ανθρώπινο μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει μόνο με γνώση, αλλά μία σπίθα που πρέπει να ανάψει και να φωτίσει με σοφία τον δρόμο της ζωής. Και όταν ανάψει η εξαγωγή νέων ιδεών δε σταματάει ποτέ. Σε αυτή την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενός γεωμετρημένου και δημιουργικού τρόπου σκέψης, ευαγγελίζεται ένας νέος κόσμος.

Η έκβαση της εργασίας της ομάδας του mynous.online θεωρείται επιτυχημένη με το να διεγείρει θετικά τον αναγνώστη προς μία βαθύτερη κατανόηση του εαυτού του και κατ’επέκταση προς τη δημιουργικότητα και είναι αφιερωμένη σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Οι ιδέες διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο άξιο διαχειριστή χωρίς καμία αξίωση για χρηματική ανταμοιβή. Η ανταμοιβή είναι “να αφήσουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο απ’ότι τον βρήκαμε".

Η γυμναστική του νου είναι η Σκέψη!

Επιλέξτε Ενότητα

Σε κάθε Ενότητα υπάρχει Χώρος Ελεύθερης Έκφρασης και Προβληματισμού.

Νους

Ο ανθρώπινος νους είναι ένα υπέροχο όργανο με απεριόριστες δυνατότητες. Παρ’όλα αυτά οι περισσότερες από αυτές παραμένουν ανενεργές και αχρησιμοποίητες από τους ανθρώπους.

Εγώ - Γέω

ΕΓΩ ΓΕΩμετρώ! της Ύπαρξής μου το σκοπό κι ένα κρυμμένο Εαυτό! Επαναπροσδιορίζω, Άξια και Ιδανικά να Ζω!
Μια χαομετρία στην Αρχή, μέχρι να Γεννηθείς!

Γεννήτρια Διέγερσης Σκέψεων D+

Οι προκλήσεις για επανεφευρέσεις απαιτούν κατανόηση των τάσεων και των επιπτώσεων κάποιων αγαθών και υπηρεσιών, που προκαλούν το ενδιαφέρον της καθημερινότητας.